top of page

Rok za prijavu sažetaka radova je 01.06.2021. godine.


Sva pitanja i dodatne informacije mogu se dobiti upitom na e-mail adresu: cfs21@cfs.ba

 

Prezentaciju radova putem platforme www.cfs.ba moguće je vršiti na sljedeće načine:

  • Live prezentacijom putem video sastanka

  • Snimljenim video materijalom koji će biti postavljen u okviru odgovarajućeg panela

  • Direktnom live prezentacijom iz prostorija Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

 

Kotizacija za učešće na konferenciji sa prijavom do 01.06.2021. (rana prijava)  iznosi  50,00 KM
Nakon 01.06.2021. godine kotizacija iznosi 100,00 KM.

 

Učesnici Konferencije sa Fakulteta, kao i iz partnerskih institucija, oslobođeni su obaveze plaćanja kotizacije.


Radovi sa Međunarodne naučne konferencije XIX Dani kriminalističkih nauka – CFS 2021 (Crimen-Forensis-Securitas 2021) „Pandemija Covid 19 – odgovor nauke na izazov stoljeća“ biće objavljeni u posebnom broju časopisa „Kriminalističke teme“. 


Prilozi objavljeni u časopisu Kriminalističke teme referiraju se u sljedećim međunarodnim akademskim bazama podataka: CEEOL (Central and Eastern European Online Library), EBSCO SocINDEX, EBSCO SocINDEX Full Text, EBSCO Criminal Justice Abstracts, EBSCO Criminal Justice Abstracts with Full Text i HeinOnline.

bottom of page