top of page

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu 04. i 05. oktobra 2021. godine, u povodu 28. godišnjice postojanja Fakulteta, u okviru tradicionalnih, sada već 19. Dana kriminalističkih nauka, organizuje Međunarodnu naučnu konferenciju CFS 2021 (Crimen-Forensis-Securitas 2021) sa generalnom temom „Pandemija Covid-19 – odgovor nauke na izazov stoljeća“.


Prilagođavajući se novonastalim okolnostima izazvanih pandemijom koronavirusa, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije ovogodišnju konferenciju organizuje kao hibridnu konferenciju, primarno u online režimu izvedbe putem web portala www.cfs.ba. Na ovaj način, iako u drugačijim uslovima, nastavljamo tradiciju održavanja međunarodne naučne konferencije i povezivanje akademske zajednice, naučnika, istraživača, studenata, struke, te svih pojedinaca zainteresovanih za naučne oblasti koje izučavamo i razvijamo na našem fakultetu.


Pandemija Covid-19 postala je 'kriza bez presedana' te i dalje predstavlja jedan od najvećih izazova cijelom čovječanstvu. Izgubljeni ljudski životi te brojne druge negativne posljedice koje je pandemija do sada prouzrokovala, zahtijevaju urgentnu reakciju ne samo zdravstvenih, nego i svih drugih djelatnika, koji samo zajedničkim naporom mogu pružiti eventualni odgovor na krizu. Upravo iz tog razloga, očekujemo da u okviru Međunarodne naučne konferencije „Pandemija Covid-19 – odgovor nauke na izazov stoljeća“ brojni djelatnici akademskog sektora, ali i drugih sektora, svojim radovima daju doprinos u pronalasku mogućih rješenja i odgovora na brojne izazove koje je pandemija Covid-19 postavila čovječanstvu. Očekujemo da konferencija pruži značajan doprinos, kako samom identificiranju, tako i sprečavanju negativnih posljedica krize koja još uvijek traje. 


Stoga pozivamo sve zainteresovane, ne samo iz oblasti društvenih nauka, već iz svih ostalih naučnih disciplina, da učestvuju na ovogodišnjoj konferenciji te prijave sažetke radova.


 

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Admir Hadžikadunić, predsjednik Odbora
Viši ass. dr. sc. Adnan Fazlić, sekretar Odbora

 

ČLANOVI:
Prof. dr Dina Bajraktarević Pajević
Prof. dr Marija Lučić-Ćatić
Prof. dr Muamer Kavazović
Doc. dr Elvira Čekić
Doc. dr Edita Hasković
Viši ass. dr. sc. Nerma Halilović-Kibrić
Viši ass. Sandra Kobajica
Ass. Kenan Hodžić
Ass. Mirza Buljubašić
Predrag Puharić
Zlatan Čakal
Edina Ibrišević
Imran Polovina
Mirela Mujović

 

NAUČNI I PROGRAMSKI ODBOR

Prof. dr Lada Sadiković, predsjednik Odbora
Ermina Bakić, sekretar Odbora

ČLANOVI
Prof. dr Jasmin Ahić
Prof. dr Muamer Kavazović
Prof. dr Nebojša Bojanić
Doc. dr Elvira Čekić
Prof. dr Goran Kovačević
Prof. dr Sakib Softić
Prof. dr Marija Lučić-Ćatić
Prof. dr Dina Bajraktarević Pajević
Prof. dr Darko Datzer
Doc. dr Edita Hasković
Prof. dr Almir Maljević
Prof. dr Ratko Duev
Prof. dr Oliver Bakreski
Prof. dr Vančo Kenkov
Prof. dr Andrej Sotlar
Prof. dr Gorazd Meško
Prof. dr Ivo Josipović
Doc. dr Ivan Toth
Doc. dr Ivan Nađ
Dr.sci. Krunoslav Borovec
Prof. dr Želimir Kešetović
Prof. dr Zoran Keković
Prof. dr Milan Žarković
Prof. dr Zvonimir Ivanović

bottom of page