top of page

Radovi predstavljeni na konferencijama 2017. - 2019. godine objavljeni su u časopisu "Kriminalističke teme" za navedene godine.

bottom of page