top of page

DANI KRIMINALISTIČKIH NAUKA


CFS – CRIMEN-FORENSIS-SECURITAS

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu od 2000. godine organizuje manifestaciju Dani kriminalističkih nauka.


U okviru ove manifestacije, Fakultet organizuje Međunarodnu naučnu konferenciju u posljednje vrijeme brendiranu pod simboličnim nazivom CFS – Crimen-Forensis-Securitas, što predstavlja matične oblasti Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije koje se izučavaju i razvijaju u okviru naše visokoobrazovne institucije. Fakultet već dvadeset godina okuplja domaće i međunarodne naučnike i stručnjake iz oblasti ne samo kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija, već i drugih srodnih disciplina, koji svojim učešćem daju doprinos prezentiranju novih znanja, razmjeni iskustava i vođenju naučnih i stručnih rasprava o delegiranim tematskim oblastima konferencije. 


Manifestacija Dani kriminalističkih nauka u okviru koje se organiziraju naučni simpoziji i konferencije, predstavlja dio dugogodišnje i bogate tradicije Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, te ujedno predstavlja jasan pokazatelj da je naš fakultet vremenom izrastao u respektabilnu akademsku ustanovu i postigao napredan naučni, organizacijski i edukativni nivo, koji ga čini bitnim faktorom Univerziteta u Sarajevu.

bottom of page