top of page
logo.png

DOBRODOŠLI
na XX Dane kriminalističkih nauka

"Crimen, forensis, securitas
30 godina u Bosni i Hercegovini"

04.10.2023.

Prof. Dr Rifat Škrijelj, Rektor Univerziteta u Sarajevu

Prof. Dr Jasmin Ahić, Dekan Fakulteta

Rektor Skrijelj

Univerzitet u Sarajevu, najstarija i najveća institucija visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, ponosan je na 30. godina svoje najmlađe članice - Fakulteta za krininalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Osnovan 4. oktobra 1993. godine, u vrtlogu ratnih dešavanja, Fakultet svjedoči da je i u najtežim okolnostima akademska zajednica Univerziteta u Sarajevu uvijek bila usmjerena ka razvoju i budućnosti.

Fotografija - Dekan Ahic.jpg

Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije ove godine obilježava 30 godina postojanja i rada. Od svog osnivanja sada već davne 1993. godine u najtežim ratnim uslovima u opkoljenom Sarajevu za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu do danas, Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Trideset godina je povod da se Univerzitet u Sarajevu zahvali svim nastavnicima i nastavnicama i ostalim uposlenicima i uposlenicama koji su se, od osnivanja Fakulteta, predano i odgovorno suočili sa izazovom uspostavljanja i razvijanja nastavnog procesa za stjecanje akademskih zvanja iz oblasti kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija. Istovremeno, njihova energija i trud u kontinuitetu je usmjerena i na razvijanje i realizaciju naučnoistraživačkog rada, koji, osim što je osnov i podloga svim nastavnim aktivnostima Fakulteta, postaje i sve vidljiviji način na koji Fakultet vrši uticaj na procese pripreme i provođenja sigurnosnih javnih politika u Bosni i Hercegovini. 

Zahvaljujući novim i inoviranim nastavnim planovima i programima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, u potpunosti zasnovanim na principima i standardima evropskog područja visokog obrazovanja i naučnog istraživanja, Fakultet daje značajan doprinos konkurentnosti i međunarodnoj vidljivosti Univerziteta u Sarajevu što se, primjera radi, ogleda u zajedničkim interdisciplinarnim master-programima u saradnji sa visokoškolskim ustanovama iz regije zapadnog Balkana. 

Značaj Fakulteta za Bosnu i Hercegovinu može se razumijeti samo ukoliko se ujedno razumije i društveni značaj pitanja sigurnosti, kriminalnog ponašanja i kriminaliteta, protivpravnih i društveno opasnih ponašanja, asocijalnih i antisocijalnih ponašanja pojedinaca i grupa. Izvan svake sumnje, radi se o pitanjima i problemima koji imaju snažan, ako ne i presudan, utjecaj na opštu društvenu atmosferu. Vrijeme u kojem živimo, opterećeno složenim i višedimenzionalnim problemima, koji mnoge naše sugrađane i sugrađanke opredjeljuju ka tome da svoju bolju budućnost vide i traže u drugim zemljama, sve više postaje vrijeme u kojem će više sigurnosti i manje kriminala biti temeljne odrednice individualnih odluka o odlasku ili ostanku u Bosni i Hercegovini.  

Ponos koji zajednički osjećamo povodom 30. godina Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu najviše se ogleda u tome da smo našoj domovini Bosni i Hercegovini, kao i regiji zapadnog Balkana i šire, dali hiljade diplomiranih stručnjaka, stotine magistara i magistrica, desetine doktora i doktorica sa znanjima i vještinama neophodnim za osvarivanje njihove temeljne društvene misije – sigurne i slobodne Bosne i Hercegovine!
 

koračao je sigurno naprijed i postao prepoznatljiva i ugledna visokoškolska institucija, te je izrastao u ono što danas jeste, ispunjen postignućima i uspjesima studenata i akademskog osoblja Fakulteta koji su rezultat kontinuiranog rada na poboljšanju uslova studiranja i unaprjeđenju kvalitete nastavnog, naučnog i stručnog rada.

Povodom našeg tridesetogodišnjeg jubileja, ponosno obilježavamo i 20 godina naše međunarodne naučne konferencije - Dani kriminalističkih nauka, koji se tradicionalno održavaju od 1998. godine. Naša konferencija je oduvijek prilika za saradnju eminentnih naučnika i stručnjaka iz područja kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija, kao i za otvaranje brojnih važnih pitanja u okviru aktuelnih sigurnosnih izazova. Zahvaljujući predanosti i upornosti našeg akademskog osoblja ističem da su Dani kriminalističkih nauka opravdali svrhu i da danas predstavljaju značajan doprinos razvoju nauke i struke.

U okviru XX Dana kriminalističkih nauka  - CFS 2023 ove godine se održava Međunarodna naučna konferencija „Crimen - Forensis - Securitas – 30 godina u Bosni i Hercegovini“. Kao organizatori, ponosni smo što ćemo pored obilježavanja nama veoma značajnog datuma okupiti ključne autoritete u našim naučnim oblastima iz različitih država. Biće nam čast da s Vama podijelimo ovaj događaj i stoga Vas pozivamo da svojim prisustvom uveličate ovaj svečani dan.

Svečanost će biti održana 4. 10. 2023. godine u Gradskoj Vijećnici i 5. 10. 2023. u prostorijama Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.

Najsrdačnije zahvaljujem svima koji su u ovih 30 godina na bilo koji način utkali svoj doprinos razvoju i ugledu Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Posebnu zahvalnost dugujem saradnicima i nastavnicima Fakulteta, nenastavnom osoblju, studentima i prijateljima koji su uvijek bili uz nas.

Sa radošću Vas očekujemo na obilježavanju Dana Fakulteta i na našoj jubilarnoj Konferenciji!

bottom of page